Lejátszás LejátszásHolyChicks - Holnaptól

Magyaróra

Felújították Kisbér csapadék-elvezető rendszerét

A Széchenyi 2020 program keretében 10 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével Kisbéren felújították a város érintett szakaszainak csapadékvíz-elvezető rendszerét. A fejlesztéssel elkerülhetővé váltak a víz okozta károk, tisztább, biztonságosabb, szebb utcaképet eredményezett.

A beruházásnak köszönhetően a Pacsirta utca teljes, valamint a Wenckheim Béla és Szent Imre utca kritikus szakaszainak csapadékvíz elvezetési problémái oldódtak meg. A  projekt keretében összesen 781 méter árok rekonstrukciója, építse valósult meg, mely lehetővé teszi a vizek kártétel nélküli levezetését és az összegyűjtött csapadékvizek külterületre történő elvezetését, hasznosítását a meglévő tározókba.

A Pacsirta és a Wenckheim Béla utcában tervezett vízelvezető árkok gondoskodnak a városrész vizeinek továbbvezetéséről, valamint a későbbi fejlesztésekhez biztosítják a befogadót. A projekt keretén belül kiépültek az ingatlanok megközelítését biztosító, szintben és átmérőben is megfelelő méretű átereszek, kapubejárók is. A mély fekvésű szakaszon zárt csatorna került kialakításra a biztonsági szempontok figyelembevételével.

A Szent Imre utcai árok a településrész fő csapadékvíz-levezető létesítménye. Az utca nyugati oldalán az árok a Határ utcáig halad, ahol a Határ utcával párhuzamosan éri el Concó patakot. A beruházás során a Széchenyi utcai áteresztől a leromlott műszaki állapotú árok rekonstrukciója valósult meg.

A 10.000.000 forint uniós támogatás és 619.760 forint önkormányzati önerő segítségével megvalósult fejlesztéssel javult a közterületek állapota, megszűnt a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége, javult az életminőség, hiszen kivédhetővé váltak a vízkár okozta anyagi károk, amelyek korábban az önkormányzatot és a lakosságot terhelték. A projekt a megyei önkormányzat koordinációjával és támogató javaslata alapján valósult meg.

 kép: kisber.hu

ÁSZF