Menü Bezárás

Eko-turis(z)tika

2020. szeptember 1-jén vette kezdetét a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a szlovákiai Martos község Eko-turis(z)tika nevű közös projektje, mely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával. A Monostori erőd a projekt keretén belül egy tanösvényt alakított ki.

A Gyurkó János tanösvény elsődleges célja, hogy a hadászatra és a természetre egyaránt jellemző rejtőzködés és álcázás párhuzamba állítása mellett bemutatja a terület tájhasználati és területvédelmi értékeit, a botanikai, zoológiai és földtani adottságokról tájékoztatja az idelátogatókat.

A tanösvény nem csupán a programkínálat bővítéséhez járul hozzá turisztikai attrakcióként, hanem mint a projekt része, komoly szerepet tölt be a határokon átnyúló területek vonzerejének fokozásában. A támogatásban részesülő felek elsődleges célkitűzése a területi, társadalmi és gazdasági kohézió erősítése különböző természeti és történelmi értékek védelmével és bemutatásával kapcsolatos, együttműködésen alapuló tevékenységek által.

Kapcsolódó cikkek