fbpx
Menü Bezárás

Kémiatanárokat díjazott a Richter

A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítél oda középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak. A díj a pedagógusok áldozatos munkájának elismerését szolgálja, amivel jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére és a tehetséges diákok felkarolására -közölte a cég. Mint közleményükben fogalmaznak: a nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben függ az oktatás színvonalától, hiszen az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye, ezért a Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társaság kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 500 ezer forinttal járó díjat.

„A díjat 1999-ben adták át először olyan pedagógusoknak, akik a természettudományokat magas színvonalon tanítják, diákjaik sikeresen szerepelnek versenyeken, a tananyagok aktualizálását szorgalmas munkával végzik. De nagyon fontos és rendkívül örömteli tapasztalatunk, hogy ezek a pedagógusok egyfajta életszemléletet, erkölcsi tartást is mutatnak a fiataloknak. Ők pedig példaképet, követendő magatartást és a humánus gondolkodás képviselőjét látják és mintának tekintik. A díj jelent elismerést, köszönetet és hálát. Mindazért, amit a mindennapokban tesznek. És legyen ez egy kérés vagy ösztönzés arra, hogy a továbbiakban is nyújtsák azt, amit eddig. Mert ez vezet sikeres életekhez és szakmai és emberi gazdagodáshoz.” − Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezető, Richter Gedeon Nyrt.

2021. évi díjazottak:

DR. SAABNÉ RÉTI IBOLYA

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

SŐRE FERENC

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

SZABÓNÉ SÁRI ZSUZSANNA KLÁRA

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium

SZAKMÁNY CSABA

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

Díjazott tanárok gondolatai az elismerés kapcsán

DR. SAABNÉ RÉTI IBOLYA

Még általános iskolás voltam, amikor láttam egy filmet Marie Curie életéről és munkásságáról. Nagy hatással volt rám további életemben és eddigi pályafutásom alatt.

 „Az élet egyikünk számára sem könnyű,

de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma.

Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,

és ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk.”

                                                   (Marie Curie)

 A kitartó munkához a legnagyobb motivációt a tanítványaimtól, szüleiktől és kollégáimtól kapott visszajelzések adták.

SŐRE FERENC

E megtisztelő díj kapcsán öröm szavakba öntenem gondolataimat. Friss diplomásként a kifürkészhetetlenség irányított pedagógusnak. A sors azt is megadta, hogy azóta is szeretett iskolámban taníthatok, ahol egykoron magam is koptattam az iskolapadot. Akkori tanáraim bátorítását és önzetlen segítségét köszönet illeti. Elevenen él emléke az első tanóráim előtti izgatott várakozásomnak, a lázas készülődésnek, hogy a legtöbbet tudjak átadni tudásomból és lényemből. Ezek az érzetek mára kiforrottabban, de hála, most is kísérnek. Mindennapi találkozásaim a tanítványokkal múlhatatlan erőt adnak és lelkesítenek, legyenek azok a fiatalabb vagy akár az esti oktatás idősebb résztvevői. Amikor volt diákjaimmal találkozom, mindig derűsen emlékeznek rám és volt iskolájukra. Vallom, ez a magam munkáját és a tantestületemet is dicséri!

SZABÓNÉ SÁRI ZSUZSANNA KLÁRA

Szerencsésnek tartom magam, hogy  a pedagóguspályán eltöltött negyven év alatt kipróbálhattam magam  a tanári munka minden területén  anélkül, hogy elhagytam volna egyetlen munkahelyemet, a Mosonnmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumot. Lehetőségem volt kimagasló tehetségű tanítványaimat hozzásegíteni színvonalas versenyeken értékes helyezések eléréséhez, hozzájárulhattam továbbtanulási terveik megvalósításához. Hálás vagyok a kémiaórák többi résztvevő diákjának azért, mert ösztönöztek a megújulásra, együttműködtek a hagyományostól eltérő módszerek kipróbálásában, értékelték az élményszerű ismeretátadást ebben a sokak számára bonyolult természettudományos tantárgyban. Az iskolavezetés tagjaként az oktatás háttérmunkájából is kivehettem a részem, projektek szakmai vezetőjeként támogathattam iskolánkban a természettudományok színvonalas oktatásához szükséges feltételek biztosítását.   Az új feladatok mindig a kellő időben találtak meg, a nehézségek eltörpültek a tanulókkal és a kollégákkal végzett közös munka okozta sok öröm mellett. Feladataim elvégzését megkönnyítette, hogy a pedagóguspálya iránt elkötelezett, munkájukat alázattal végző tanártársakkal működhettem együtt.

Megtisztelő számomra, hogy a Richter Gedeon Alapítvány méltónak talált erre az elismerésre.                            

DR. SZAKMÁNY CSABA

Kémia- (és fizika) tanárként fontosnak tartom, hogy munkánkat ne magunkra hagyott „bozótharcosként” végezzük, hanem egymással együttműködve, egymást segítve, közös megoldásokat keresve. Mindezzel saját diákjainkat és a kémiatanítás ügyét is szolgáljuk. Fontosnak tartom a jövő kémiatanári generációjával való foglalkozást is, fiatalok tanári pályára való ösztönzését, azon való megtartását. A díj számomra azt jelenti, hogy a Richter odafigyel a kémiatanárokra, és szívén viseli a kémiatanári társadalom támogatását, az utánpótlás megteremtését, és elismeri az ilyen irányú törekvéseket, tevékenységeket.

Forrás, és kép: Richter Gedeon Nyrt.

Kapcsolódó cikkek

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE